MR. TANG – Yi Liu

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinematography/Editing: Yi Liu

Directed by:Feng Chang Chiu