PING PONG COACH – Yi Liu

PING PONG COACH (Director)

PING PONG COACH TRAILER from Yi Liu on Vimeo.

Director: Yi Liu
Screenwriter/Producer: Chieh Yang
Director of Photography: Shipei Wen
Starring: Yen-Chen Lin, Chen-Yi Liao and Yong-Yu Hsiao

Student Visionary Award Winner of 2016 Tribeca Film Festival