TAIKANG INNER SEA – Yi Liu

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: TAIKANG INNER SEA

Cinematography/Editing: Yi Liu

Directed by: Zhou-Han Liao

A 2019 Tainanerensemble Production